อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า รวมหลายรุ่น

สินค้าอะไหล่ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี , ค่าจัดส่ง 100 - 500 บาท แล้วแต่ขนาดของอะไหล่ , อะไหล่ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณีโปรดศึกษาให้มั่นใจก่อนสั่งค่ะ

▶ไลน์ไอดี @chipperthai , https://lin.ee/wUokPSA

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ฮุสวาน่า HUSQVARNA 143R-II

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 541RS ฮุสวาน่า HUSQVARNA

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 542RBS ฮุสวาน่า HUSQVARNA

 

  

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ฮุสวาน่า HUSQVARNA 143R-II

 

Parts No.        Description 143R-II Model

528 81 81-01 SUPPORT CUP ถ้วยรองใบมีด 143RII
587 10 67-01 CARBURETTOR คาร์บูเรเตอร์ 143RII
587 93 07-01 FILTER กรองอากาศชั้นใน 143RII
587 28 76-02 AIR FILTER กรองอากาศชั้นนอก 143RII
505 30 92-01 AIR FILTER s/n up to 20161404745 กรองอากาศรุ่นเก่า 143RII
505 29 38-01 DRUM ถ้วยคลัช 143RII
599 76 47-01 SHOE-C ชุดคลัช (2ชิ้นพร้อมสปริง) 143RII
505 29 77-01 SPRING สปริงคลัช 143RII
510 06 42-01 CYLINDER เสื้อสูบ 143RII
510 06 43-01 GASKET ประเก็นเสื้อสูบ 143RII
505 29 69-01 PISTON ลูกสูบ 143RII
510 91 79-01 PISTON RING แหวนลูกสูบ 143RII
505 29 71-01 PEN สลักลูกสูบ 143RII
516 28 30-01 RING แหวนล็อคสลักลูกสูบ 143RII
505 29 73-01 BEARING ลูกปืนก้านสูบ 143RII
513 75 24-01 WASHER แหวนรองลูกปืนก้าน 143RII
505 31 03-01 PIPE-C ชุดสายน้ำมัน 143RII
503 44 32-01 FILTER กรองน้ำมัน 143RII
579 07 62-01 GEAR CASE หัวเกียร์ 143RII
579 07 64-01 NUT น็อตล็อคใบมีด 143RII
505 29 83-01 COIL คอล์ยไฟ 143RII
588 54 15-01 STARTER s/n from 20162204746 ฝาสตาร์ท (ใหม่) 143RII
505 30 17-01 STARTER s/n up to 20161404745 ฝาสตาร์ท (เก่า) 143RII
528 75 54-01 PULLEY s/n from 20162204746 เขี้ยวสตาร์ท(ใหม่) 143RII
504 11 44-01 PULLEY s/n up to 20161404745 เขี้ยวสตาร์ท(เก่า) 143RII
522 03 66-01 THROTTLE CABLE ASSY สายคันเร่ง 143RII
583 94 32-01 DRIVE SHAFT แกนขับ 143RII
505 29 43-01 PIPE-COMP ท่อ 143RII
525 89 85-01 TANK-A ชุดถังน้ำมันพร้อมกรอง 143RII
528 82 64-01 Holder (A) ประกับใบมีดบน 143RII
511 58 38-01 Holder (B) ประกับใบมีดล่าง 143RII

 

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 541RS ฮุสวาน่า HUSQVARNA

 

รหัสสินค้า ชื่อไทย รุ่น หมายเหตุ
528818101 ถ้วยรองใบมีด 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
587106701 คาร์บูเรเตอร์ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
587287602 กรองอากาศชั้นนอก 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
590910601 กรองอากาศชั้นใน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
591425801 ถ้วยคลัช 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
599764701 ชุดคลัชพร้อมสปริง( คลัช2ชิ้น ) 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
513371601 สปริงคลัช 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
593305001 ชุดเสื้อสูบ (ใช้รหัสของ143RII แทน) 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
510064301 ประเก็นเสื้อสูบ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
593305101 ชุดลูกสูบ (ใช้รหัสของ143RII แทน) 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
510917901 แหวนลูกสูบ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
505310301 ชุดสายน้ำมัน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
503443201 กรองน้ำมัน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
579076202 หัวเกียร์ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
579076401 น็อตล๊อกใบ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
590577801 คอล์ยไฟ 541RS
590578902 ชุดฝาสตาร์ท 541RS
528755403 เขี้ยวสตาร์ท 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
522036601 ชุดสายคันเร่ง 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
583943201 แกนขับใบ 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
537360201 ฝาปิดท่อ 541RS
537313906 ไส้ประคองแกนขับ 541RS
501919704 ท่อ 541RS
592613702 ชุดถังน้ำมันพร้อมฝาถัง 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
579076901 ประกับใบมีดบน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
511583801 ประกับใบมีดล่าง 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
590842101 ฝาถังน้ำมัน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
505306701 ลูกยางแย็กน้ำมัน 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้
537183507 ชุดมือจับพร้อมไกคันเร่ง 541RS ใช้ร่วมกับ 143RII ได้

อะไหล่ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 542RBS ฮุสวาน่า HUSQVARNA ข้ออ่อน

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รุ่น
521669601 PIPE-COMP กระบอกหาง 542RBS
515536501 SHAFT แกนเพลา 542RBS
515536601 SHAFT JOINT ข้อต่อเพลา 542RBS
526479501 GEARCASE ASSY ชุดหัวเกียร์พร้อมน๊อตยึดใบ 542RBS
515359901 SHAFT แกนเพลาหัวเกียร์ 542RBS
526427201 GEAR เฟืองตัวบนหัวเกียร์ 542RBS
505169601 BOLT น๊อตยึดใบ 542RBS
526479401 PINION เฟืองหัวเกียร์ตัวเล็ก 542RBS
527305501 SHAFT-A,FLEX ชุดสายข้ออ่อน 542RBS
527304801 SHAFT,FLEX สายสลิงข้ออ่อน 542RBS
515539101 JOINT ยางแท่นเครื่อง 542RBS
521743801 TANK-ASSY ชุดถังน้ำมัน 542RBS
521743901 JOINT-ASSY ชุดกรองน้ำมันพร้อมสาย 542RBS
514345301 COVER(B) ถ้วยรองใบมีด 542RBS
513174601 LEVER COMP คันเร่ง 542RBS
515361401 CYLINDER เสื้อสูบ 542RBS
504121501 SEALING ซีลข้อเหวี่ยง 542RBS
505296701 SEAL BZ0 ซีลข้อเหวี่ยงใหญ่ 542RBS
521743401 ROTOR จานไฟ 542RBS
515366901 RECOIL ASSY ชุดลานสตาร์ท 542RBS
504115001 SPRING สปริงลานสตาร์ท 542RBS
504114801 SWING ARM เขี้ยวสตาร์ท 542RBS
505304901 GASKET.INSU ปะเก็นปากคาร์บูเรเตอร์ 542RBS
515369701 GASKET ปะเก็นคาร์บูเรเตอร์ 542RBS
512277901 CARBURETOR-ASSY คาร์บูเรเตอร์ 542RBS
515370401 VALVE THROTTLE ลูกเร่งคาร์บูเรเตอร์ 542RBS
515370501 NEEDLE เข็มน้ำมัน 542RBS
513246301 NEEDLE นมหนู 542RBS
513259301 ELEMENT กรองอากาศ 542RBS
510939301 CABLE สายคันเร่ง 542RBS
576203801 DRUM ถ้วยคลัทซ์ 542RBS

     บาร์ (ฮุสวาน่า Husqvarna)
582 11 08-01 บาร์ 11.5 นิ้ว (เลื่อย 120)                   700
501 95 92-45 12 นิ้ว, 3/8, 1.3 mm (501959245)   1,100
530 04 46-85 16 นิ้ว, 3/8, 1.3 mm                       1,500
508 91 21-72 18 นิ้ว, 3/8, 1.5 (582 08 69-72)      1,750
501 95 69-72 20 นิ้ว (501958072) (585 95 08-72) 3,200
501 95 69-76 22 นิ้ว                                          3,400
596 69 11-84 / 501 95 69-84 24 นิ้ว (501956984) 3,600
501956992 28 นิ้ว (501958092)                         4,500
501 95 81-92 30 นิ้ว                                          4,800

 

   ข้อต่อโซ่ (ฮุสวาน่า Husqvarna)

ข้อต่อโซ่ตัวเมีย ***ราคาเท่ากันทุกขนาด 15
ข้อต่อโซ่ตัวผู้ ***ราคาเท่ากันทุกขนาด 15

 

โซ่สำเร็จ (Husqvarna)
S503 30 69-01 12 นิ้ว, H35 550
577 21 85-56 16 นิ้ว 600
503 30 55-72 18 นิ้ว 650
503 30 60-72 20 นิ้ว 750
503 30 60-84 24 นิ้ว 850
503 30 60-92 28 นิ้ว 900
503 30 64-92 30 นิ้ว 950

 

Visitors: 750,639