เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

 • กิ่งไม้สดเนื้อแข็ง ประมาณ 1-1.5 นิ้ว เช่น กิ่งไผ่สด กิ่งมะม่วงสด กิ่งมะขามสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดเนื้อนิ่ม ประมาณ 2-2.5 นิ้ว เช่น กิ่งมะรุมสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 3-3.5 นิ้ว เช่น ต้นเต่าร้างสด ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ทะลายปาล์ม ลูกมะพร้าวสด-แห้ง ทางมะพร้าวสด-แห้ง ประมาณ 4-6.5 นิ้ว
 • เครื่องเดียวย่อยวัสดุได้ทุกประเภท
 • กิ่งไม้สดเนื้อแข็ง ประมาณ 2-2.5 นิ้ว เช่น กิ่งไผ่สด กิ่งมะม่วงสด กิ่งมะขามสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดเนื้อนิ่ม ประมาณ 3-3.5 นิ้ว เช่น กิ่งมะรุมสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 4-4.5 นิ้ว เช่น ต้นเต่าร้างสด ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ทะลายปาล์ม ลูกมะพร้าวสด-แห้ง ทางมะพร้าวสด-แห้ง ประมาณ 5-8.5 นิ้ว
 • เครื่องเดียวย่อยวัสดุได้ทุกประเภท
 • กิ่งไม้สดเนื้อแข็ง ประมาณ 3-3.5 นิ้ว เช่น กิ่งไผ่สด กิ่งมะม่วงสด กิ่งมะขามสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดเนื้อนิ่ม ประมาณ 4-4.5 นิ้ว เช่น กิ่งมะรุมสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 5-5.5 นิ้ว เช่น ต้นเต่าร้างสด ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ทะลายปาล์ม ลูกมะพร้าวสด-แห้ง ทางมะพร้าวสด-แห้ง ประมาณ 6-9.5 นิ้ว
 • เครื่องเดียวย่อยวัสดุได้ทุกประเภท
 • กิ่งไม้สดเนื้อแข็ง ประมาณ 4-4.5 นิ้ว เช่น กิ่งไผ่สด กิ่งมะม่วงสด กิ่งมะขามสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดเนื้อนิ่ม ประมาณ 5-5.5 นิ้ว เช่น กิ่งมะรุมสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 6-6.5 นิ้ว เช่น ต้นเต่าร้างสด ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ทะลายปาล์ม ลูกมะพร้าวสด-แห้ง ทางมะพร้าวสด-แห้ง ประมาณ 7-15 นิ้ว
 • เครื่องเดียวย่อยวัสดุได้ทุกประเภท
 • กิ่งไม้สดเนื้อแข็ง ประมาณ 4-4.5 นิ้ว เช่น กิ่งไผ่สด กิ่งมะม่วงสด กิ่งมะขามสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดเนื้อนิ่ม ประมาณ 5-5.5 นิ้ว เช่น กิ่งมะรุมสด ฯลฯ
 • กิ่งไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 6-6.5 นิ้ว เช่น ต้นเต่าร้างสด ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ทะลายปาล์ม ลูกมะพร้าวสด-แห้ง ทางมะพร้าวสด-แห้ง ประมาณ 7-15 นิ้ว
 • เครื่องเดียวย่อยวัสดุได้ทุกประเภท
 • พื้นที่ประมาณ 1-10 ไร่ อาจจะเลือก S , M
 • พื้นที่ประมาณ 10-30 ไร่ อาจจะเลือก M , L
 • พื้นที่ประมาณ 20-50 ไร่ อาจจะเลือก L , XL
 • พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ขึ้นไป อาจจะเลือก L , XL
 • พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ขึ้นไป อาจจะเลือก XL , XXL

ราคาเครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ ขนาด S M L *ราคายังไม่รวมVAT7%*

 

> S1 โครงเปล่า 21,000 บาท

> S1 Hascon แฮสค่อน 3 HP รอบเร็ว ไฟบ้าน     23,000 บาท

> S1 Base Power เบสพาวเวอร์ 7.0 HP ดึงเชือก 23,000 บาท

> S1 Platinum แพลตทินั่ม (ไทย) 7.5 HP ดึงเชือก 23,000 บาท


> S2 โครงเปล่า 24,000 บาท

> S2 Hascon แฮสค่อน 3 HP รอบเร็ว ไฟบ้าน           26,000 บาท

> S1 Base Power เบสพาวเวอร์ 7.0 HP ดึงเชือก       26,000 บาท

> S2 Platinum แพลตทินั่ม (ไทย) 7.5 HP ดึงเชือก 26,000 บาท

------------------------------------

> M1 โครงเปล่า 29,000 บาท
> M1 Hascon แฮสค่อน (รอบเร็ว)     3 HP ไฟบ้าน   31,000 บาท
> M1 Platinum แพลตทินั่ม (ไทย) 7.5 HP ดึงเชือก 31,000 บาท
> M1 TazawaX ทาซาว่าเอ็กซ์       7.5 HP ดึงเชือก 31,000 บาท

> M1 TazawaX ทาซาว่าเอ็กซ์       7.5 HP กุญแจ   35,000 บาท
> M1 Briggs USA. บริกส์              5.0 HP ดึงเชือก 35,000 บาท
> M1 KOHLER USA. โคเล่อร์     6.0 HP ดึงเชือก 36,000 บาท
> M1 Briggs USA. บริกส์              6.5 HP ดึงเชือก 37,000 บาท

------------------------------------

> M2 โครงเปล่า 32,000 บาท
> M2 Hascon แฮสค่อน (รอบเร็ว) 3 HP ไฟบ้าน 34,000 บาท
> M2 Platinum แพลตทินั่ม (ไทย) 7.5 HP ดึงเชือก 34,000 บาท
> M2 TazawaX ทาซาว่าเอ็กซ์ 7.5 HP ดึงเชือก 34,000 บาท

> M2 TazawaX ทาซาว่าเอ็กซ์ 7.5 HP กุญแจ 38,000 บาท

> M2 Briggs USA. บริกส์ 5.0 HP ดึงเชือก 38,000 บาท
> M2 KOHLER USA. โคเล่อร์ 6.0 HP ดึงเชือก 39,000 บาท
> M2 Briggs USA. บริกส์ 6.5 HP ดึงเชือก 40,000 บาท

------------------------------------

------------------------------------

 > L1 โครงเปล่า  33,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa/ไคเซอร์ Kaiser 9 HP ดึงเชือก  37,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa/ไคเซอร์ Kaiser 13 HP ดึงเชือก  39,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa 9 HP กุญแจ  40,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ ฮิโนต้า Hinota  /ทาซาว่า Tazawa 13 HP    กุญแจ  42,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 10 HP ดึงเชือก  42,000 บาท ***แนะนำ***

> L1 เครื่องยนต์ *ฮุสวาน่า 9 HP ดึงเชือก  44,000 บาท 

 

> L1 มอเตอร์ Hascon แฮสค่อน 7.5 HP (380V.)  42,000 บาท

> L1 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 13.5 HP ดึงเชือก 45,000 บาท
> L1 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ 50,000 บาท

 

*** เปลี่ยนเป็น ขยายช่อง  +3,000 บาท
*** อุปกรณ์เสริม ชุดลากจูง  +9,000 บาท
------------------------------------
> L1-pto ต่อรถแทร็คเตอร์ได้ถึง 50 HP  45,000 บาท

------------------------------------

> L2 โครงเปล่า  37,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa/ไคเซอร์ Kaiser  9 HP ดึงเชือก  41,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa/ไคเซอร์ Kaiser  13 HP ดึงเชือก  43,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ ทาซาว่า Tazawa 9 HP กุญแจ  44,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ ฮิโนต้า Hinota / ทาซาว่า Tazawa 13 HP กุญแจ  46,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 10 HP ดึงเชือก  46,000 บาท ***แนะนำ***

 > L2 เครื่องยนต์ *ฮุสวาน่า 9 HP ดึงเชือก  48,000 บาท 

 

> L2 มอเตอร์ Hascon แฮสค่อน 7.5 HP (380V.)  46,000 บาท

> L2 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 13.5 HP ดึงเชือก 49,000 บาท
> L2 เครื่องยนต์ *บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ 54,000 บาท

 

*** เปลี่ยนเป็น ขยายช่อง  +3,000 บาท
*** อุปกรณ์เสริม ชุดลากจูง  +9,000 บาท

------------------------------------

------------------------------------

รุ่นขยายช่อง +3,000 บาท การใช้งานเหมาะกับ
+สวนมะพร้าว : ลูกมะพร้าว, ทางมะพร้าว
+สวนปาล์ม : ทางปาล์ม, ทะลายปาล์ม
+ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มปลา : หัวหมู กระดูกสัตว์ ไก่ทั้งตัว

ถ้าขยายช่องแล้ว ต้องการให้การย่อยทางปาล์มแห้ง , ทางมะพร้าวแห้ง ทำงานได้ดีโดยไม่ลดสมรรถนะในการดึงชิ้นงานที่แห้งและเหนียวตรงโคนทาง
ควรเลือกต้นกำลังเครื่องยนต์ USA. คือ บริกส์แอนด์สตราตันส์ หรือ ฮุสวาน่า

> L1 *ขยายช่อง* ฮิโนต้า Hinota 13 HP กุญแจ 45,000 บาท
> L1 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 10 HP ดึงเชือก 45,000 บาท*
> L1 *ขยายช่อง* *ฮุสวาน่า (สวีเดน) 9 HP ดึงเชือก 47,000 บาท*
> L1 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 13.5 HP ดึงเชือก 48,000 บาท*
> L1 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ 53,000 บาท*

> L2 *ขยายช่อง* ฮิโนต้า Hinota 13 HP กุญแจ 49,000 บาท
> L2 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 10 HP ดึงเชือก 49,000 บาท*
> L2 *ขยายช่อง* *ฮุสวาน่า (สวีเดน) 9 HP ดึงเชือก 51,000 บาท*
> L2 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 13.5 HP ดึงเชือก 52,000 บาท*
> L2 *ขยายช่อง* *บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ 57,000 บาท*

------------------------------------

------------------------------------

> XL1 ทาซาว่า 18 HP ดึงเชือก  บาท
*สมรรถนะ ทาซาว่า 18 HP จะด้อยกว่า บริกส์ 13.5 HP*

> XL1 บริกส์ USA. 13.5 HP เชือก  บาท
> XL1 บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ  บาท

> XL1 โคเล่อร์ USA. 14 HP ดึงเชือก  บาท
> XL1 โคเล่อร์ USA. 14 HP กุญแจ  บาท

------------------------------------

> XL2 ทาซาว่า 18 HP ดึงเชือก  บาท
*สมรรถนะ ทาซาว่า 18 HP จะด้อยกว่า บริกส์ 13.5 HP*

> XL2 บริกส์ USA. 13.5 HP เชือก  บาท
> XL2 บริกส์ USA. 13.5 HP กุญแจ  บาท

> XL2 โคเล่อร์ USA. 14 HP ดึงเชือก  บาท
> XL2 โคเล่อร์ USA. 14 HP กุญแจ  บาท

------------------------------------

------------------------------------

> XL2-pto ต่อรถแทร็คเตอร์ได้ถึง 100 HP   บาท

------------------------------------

> XXL รถลากจูง พ่นขึ้นรถ 6 ล้อได้ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า KUBOTA 15.5 HP สตาร์ทกุญแจ และหมุนควงได้

    บาท

 มอเตอร์ 3 แรงม้า ( กรณีเพิ่มความยาวสายไฟ ) (หากลูกค้ามีช่างไฟสามารถไปเปลี่ยนสายเองได้ค่ะ)

- สายไฟ VCT ขนาด 2.5 sq.m.m. , รวมยาว 5 ม. ( ไม่เพิ่มเงิน )

- สายไฟ VCT ขนาด 2.5 sq.m.m. , เปลี่ยนเทิร์นเป็นเส้นเดียวรวมยาว 10 ม. ( ชำระเพิ่ม  500 บาท )

 

 - สายไฟ VCT ขนาด 4 sq.m.m. , เปลี่ยนเทิร์นเป็นเส้นเดียวรวมยาว 10 ม. ( ชำระเพิ่ม  1,000 บาท ) 

 - สายไฟ VCT ขนาด 4 sq.m.m. , เปลี่ยนเทิร์นเป็นเส้นเดียวรวมยาว 15 ม. ( ชำระเพิ่ม  1,500 บาท ) 

- สายไฟ VCT ขนาด 4 sq.m.m. , เปลี่ยนเทิร์นเป็นเส้นเดียวรวมยาว 20 ม. ( ชำระเพิ่ม  2,000 บาท )

จุดเด่นที่แตกต่าง

***สมรรถนะสูง ย่อยได้หลากหลาย ย่อยได้รวดเร็ว

***โครงสร้างกระทัดรัด เน้นใช้แรงงานคนเพียงคนเดียวก็สามารถ เคลื่อนย้ายลากไปในสวนได้

(หมดยุค จักรกลใหญ่เทอะทะ เคลือนย้ายยาก ใช้แรงงานคนเยอะ)

***ช่องป้อนเอียงองศา ใส่ชิ้นงานยาวๆได้สะดวกไม่ต้องตัดให้สั้น เช่นทางปาล์มใส่แบบยาวๆ หรือไม่ต้องเดินมาให้ถึงตัวเครื่อง โยนชิ้นงานเข้าไปได้เลย

***อะไหล่สิ้นเปลืองมีแค่สายพาน

***เครื่องทำงานแบบดึงชิ้นงานเข้าไปเอง เบาแรง ไม่ได้ใช้ระบบฟันเฟืองหรือลูกกลิ้งในการดึงชิ้นงาน ทำให้ไม่เกิดปัญหา ลูกกลิ้งสึกเสื่มสภาพ หรือฟังเฟื่องติดขบ

***ใบมีด เหล็กนำเข้าจากญี่ปุ่น ส่งโรงงานชุบแข็ง ได้มาตรฐาน พร้อมใบรับรองคุณสมบัติ แข็งเหนียว คมนาน ไม่ต้องลับบ่อย

***เวลาลับใบมีด ไม่ต้องถอดใบมีด ใช้หินลับมีดที่แถมไปถูได้เลย ไม่จำเป็นต้องถอดใบมีดไม่มีความรู้เรื่องช่างก็ทำเองได้ ลับเองโดยคนคนเดียว ไม่ต้องมีคนช่วยยกหรือช่วยจับ

***จานยึดใบมีดหนา ทำให้มีทอร์คในการสับกิ่งไม้ได้จริง เพลาใหญ่ ตุ๊กตาใหญ่คู่ 

***กิ่งไม้คดเบี้ยวก็ไส่ได้ (ยี่ห้ออื่นที่มีช่องใส่ไม้ด้านข้าง จะมีข้อจำกัดคือต้องใส่ไม้ตรง)

***ของเปียก หรือของแห้ง ก็ย่อยได้ ไม่ติด ไม่พัน เช่น ต้นกล้วย ผักตบชวา ...

***ลูกมะพร้าวทั้งลูก ก็ย่อยได้ ทั้งสด ทั้งแห้ง

***กระดาษ,แกนกระดาษแข็ง ก็ย่อยได้ ไม่ต้องซื้อเครื่องทำลาย

เอกสาร

กดที่เบอร์ได้เลย >>> 085-087-2222 <<<เพื่อโทรสอบถาม

--------------------------------------

ย่อยวัสดุหลากหลาย 

ย่อยได้ทั้งของเปียกของแห้ง
ย่อยวัสดุเป็นทรงและไม่เป็นทรง, ย่อยของเปียก, ย่อยวัสดุมีใยได้
ย่อยกิ่งมะม่วง, ย่อยกิ่งไผ่, ย่อยกิ่งลำไย ฯลฯ
ย่อยผักตบชวา, ย่อยต้นกล้วย, ย่อยฟางข้าว, ย่อยขี้วัวแห้ง, ย่อยมูลสัตว์แห้ง ฯลฯ
สับหอยเชอรี่,สับเนื้อปลา,สับโครงไก่สด,สับเปลือกปู,สับเปลือกกุ้ง ฯลฯ
หญ้าเนเปียร์,หญ้าแพงโกล่า, ต้นธูปฤาษี ฯลฯ
สับย่อยเศษอาหาร,สับย่อยเปลือกผลไม้,สับย่อยเปลือกสัปะรด,
สับย่อยลูกมะพร้าวสด-แห้ง, สับย่อยกาบมะพร้าว, สับย่อยทางมะพร้าวสด-แห้ง,
สับย่อยทางปาล์ม,สับย่อยทะลายปาล์ม,สับย่อยลูกปาล์ม,

--------------------------------------

เครื่องย่อยอเนกประสงค์
แบ่งตามขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ที่ต้องการย่อย
S , M , L , XL , XXL
------------------------------------------------
มีการทำงาน 2 แบบ

- แบบ 1 ระบบ เป็นการย่อยหยาบออกช่องคายชิ้นงานด้านข้าง

คือ รุ่น S1 , M1 , L1 , XL1 , XL1-pto , รถลากจูง XXL1 พ่นใส่หกล้อ , รถลากจูง XXL1 พ่นข้าง

 

- แบบ 2 ระบบ คือ รุ่น
S2 , M2 , L2 , XL2 , XL2-pto

มีระบบย่อยหยาบออกช่องคายชิ้นงานด้านข้าง

และมีระบบย่อยละเอียดผ่านตระแกรงลงช่องคายชิ้นงานด้านล่างระหว่างล้อ (เช่นขุยมะพร้าว)
------------------------------------------------
- ต้นกำลังมีทั้งแบบ
- - เครื่องยนต์เบนซิน
- - มอเตอร์ไฟฟ้า
- - เครื่องยนต์ดีเซล

- ระบบสตาร์ทมีแบบ
- - ดึงเชือกสตาร์ท หรือ
- - แบบสตาร์ทกุญแจได้ด้วยในเครื่องเดียว

- ยี่ห้อเครื่องยนต์ มี

- - แบรนด์ธรรมดา TAZAWA ทาซาว่า , KAISER ไคเซอร์ , Platinum แพลทินั่ม , Base Power เบสพาวเวอร์,
- - แบรนด์อเมริกา (Briggs&Stratton บริกส์แอนด์สตราตัน  / KOHLER โคเล่อร์ )
------------------------------------------------

 

 

หน้าตาแต่ละรุ่น 2563

 

  

    

         

 

 

Visitors: 446,048