Husqvarna ฮุสวาน่า

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า BRUSHCUTTERS ฮุสวาน่า Husqvarna
- 321R = 6,000
- 331R = 7,100
- 541RS = 12,500
- 541RB = 13,500

เลื่อยยนต์ CHAINSAWA ฮุสวาน่า HUSQVARNA
- 120 / 0.9HP 8,100
- T525 / 1.47HP
- 353 / 3.3HP
- 550XP MarkII / 4.02HP
- 327XP / 5.3HP
- 395XP / 7.1HP

เครื่องตัดหญ้าเข็ญ ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องตัดหญ้าเข็ญ M54 5,200

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องยนต์เบนซิน HH 163MP 7,200
เครื่องยนต์เบนซิน HH 196MP 7,700
เครื่องยนต์เบนซิน HH 270MP 13,400
เครื่องยนต์เบนซิน HH 389MP 14,500

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องยนต์เรือ เบนซิน HH 212 OB 6,700
เครื่องยนต์เรือ เบนซิน HH 270 OB 13,400
เครื่องยนต์เรือ เบนซิน HH 389 OB 14,500

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำ เบนซิน W40P 8,400
เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำ เบนซิน W50P 9,800
เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำ เบนซิน W80P 10,800

เครื่องยนต์ดีเซล ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำ ดีเซล W100D 26,500
เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำ ดีเซล กุญแจ W100D 34,600

ฮุสวาน่า HUSQVARNA
เครื่องเล็มพุ่มไม้ 122HD60 19,100

 

 

 

 

 

 

Husqvar ฮุสวาน่า 

รถตัดหญ้านั่งขับ ใบมีดตัดด้านหน้าไรเดอร์ Husqvarna Rider, 

รถตัดหญ้านั่งขับ ใบมีดตัดด้านล่างแทร็กเตอร์ Husqvarna Tractor, 

 เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าข้อแข็ง, 

เลื่อยโซ่ยนต์, 

เครื่องเล็มพุ่มไม้, หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ, รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ,  เครื่องเล็มหญ้า,เครื่องเป่าใบไม้,

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 619,791