Tazawa ทาซาว่า

ราคาสินค้ากลุ่มแบรนด์ ทาซาว่า Tazawa 

เครื่องปั่นไฟ , เครื่องสูบน้ำ , เครื่องยนต์ดีเซล , เครื่องยนต์เบนซิน , เครื่องยนต์เรือ Marine , เครื่องย่อยกิ่งไม้ , รถไถพรวนดิน , เครื่องตัดหญ้าเดินตาม , เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า  เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง , เครื่องเกี่ยวข้าว , เครื่องเจาะดิน เครื่องเจาะหลุม เครื่องขุดหลุม 

 

 

ราคาสินค้า ทาซาว่า Tazawa 2565

Tazawa Cultivator Diesel 610 ฿38,900.00
Tazawa Cultivator 680 ฿31,500.00

Tazawa Cultivator 650 ฿34,500.00
Tazawa Cultivator 900M-Ditching ฿25,900.00 เพลาเดียว ต่อชุดหัวตัดหญ้าได้

Tazawa Cultivator Diesel 610 E ฿42,500.00
Tazawa Cultivator 900x ฿19,500.00
Tazawa Cultivator 900 ฿15,900.00

RHINO950 Professional Cultivator ฿38,500.00
TAZAWA Rhino Pro750 ฿27,500.00

เครื่องย่อยกิ่งไม้ ทาซาว่า
TAZAWA CHIPPER SHREDDER รุ่น CS1840E ฿49,900.00
TAZAWA CHIPPER SHREDDER รุ่น CS725 ฿27,500.00

ปั้มน้ำเครื่องสูบน้ำ ดีเซล
Tazawa Water Pump Diesel รุ่น D-WP30E (3") ฿19,500.00
Tazawa Water Pump Diesel รุ่น D-WP40E (4") ฿21,900.00
Tazawa Fire pump Diesel รุ่น D- FP20E (2") ฿22,900.00
Tazawa Fire Pump Diesel รุ่น D-FP30E (3") ฿27,900

ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เบนซิน
Tazawa Water Pump รุ่น WP30E (3") ฿6,490.00

เครื่องยนต์ดีเซล air-cool
Tazawa Diesel E (16.0) ฿20,500.00
Tazawa Diesel Marine E (16.0) ฿21,500.00
Tazawa Diesel E (14.0) ฿17,500.00
Tazawa Diesel E (12.0) ฿16,500.00

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
Tazawa Professional Series (13 HP) ฿9,900.00
Tazawa Professional Series E (13 HP) ฿11,900.00
Tazawa Professional Series (16 HP) ฿10,500.00
Tazawa Professional Series E (16 HP) ฿12,500.00

Tazawa X Marine no gavana (16.0) ฿10,900.00
Tazawa X Marine (18 HP) ฿12,300.00
Tazawa X Marine E (18.0) ฿14,500.00
Tazawa X Monster รุ่น TX500-V(19.5) ฿16,500.00

Tazawa Predator 37 HP ฿48,900.00
Tazawa Predator EFI Power (28HP) ฿39,500.00
Tazawa Predator VSI Power (20HP) ฿27,500.00
Tazawa Predator VSI Power 15.5HP ฿18,900.00

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 2 สูบ
Tazawa X V-Twin (35.0) ฿51,500.00
Tazawa X V-Twin (28.0) ฿37,900.00
Tazawa X Series E (18.0) ฿12,900.00
Tazawa X monster (22.0) ฿18,900.00

เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเหนิดไฟฟ้า
Tazawa Generator 6600 ฿20,900.00
Tazawa Generator 6600 E ฿23,900.00
Tazawa Generator 8200 E ฿24,900.00
Tazawa Generator 9200 E ฿27,500.00
TAZAWA MAX33 (Diesel Generators) ฿199,000.00

TAZAWA รุ่น TAZ2000 ฿7,350.00
TAZAWA รุ่น TAZ3000 ฿8,350.00
TAZAWA รุ่น TAZ4000 ฿9,350.00
TAZAWA รุ่น TAZ4000E ฿10,700.00

Tazawa Black Series E (18.0) ฿13,590.00

Tazawa Fire pump รุ่น FP3E (3") ฿21,500.00

Tazawa Black Series (18.0) ฿10,900.00
TAZAWA Black Series E เพลาทด (18) ฿14,890.00

Tazawa Professional Series (7.0) ฿4,275.00
Tazawa Professional Series (9.0) ฿9,300.00
Tazawa Professional Series E (9.0) ฿11,350.00

รถเข็นตัดหญ้าเดินตามมีถังเก็บหญ้า TAZAWA PROCUT 3IN1 ฿12,900.00

Tazawa Water Pump รุ่น WP20 (2") ฿5,990.00

Tazawa X V-Twin (23.0) ฿33,500.00

TAZAWA PROCUT-01 ฿7,800.00

เจาะดิน Tazawa 520 ฿4,900.00

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ARCHER High Pressure Washer ฿12,800.00

Tazawa Trash Pump รุ่น SWP30 (3") ฿9,900.00

เพลาคว่ำ TAZAWA VSI Series (6.5) ฿5,800.00
เพลาคว่ำ TAZAWA VSI Series (20.0) ฿24,150.00
เพลาคว่ำ TAZAWA VSI Series 25.0 ฿33,480.00

Tazawa Professional Series (6.5) ฿4,250.00
Tazawa Professional Series E (6.5) ฿5,650.00
Tazawa Professional Series E (7.0) ฿5,350.00

TAZAWA R Series (6.5) ฿3,490.00
Tazawa R Series (7.0) ฿3,590.00
Tazawa R Series E (7.0) ฿5,290.00

Tazawa Water Pump รุ่น WP15 (1.5") ฿4,250.00
Tazawa Fire pump รุ่น FP2 (2") ฿8,500.00
Tazawa Fire pump รุ่น FP2E (2") ฿11,690.00

Tazawa Black Series เพลาดทดสั้น (7.0) ฿6,190.00
Tazawa Black Series เพลาทดกรองยาว (7.0) ฿6,290.00
TAZAWA Black Series เพลาทด (18) ฿13,390.00

ตัดหญ้าสะพายบ่าข้อแข็ง Tazawa S4 Brush Cutter 4จังหวะ ฿4,550.00
ตัดหญ้าสะพายบ่าข้อแข็ง TAZAWA รุ่น TAZ411Pro 2จังหวะ ฿3,500.00

Tazawa X Series (7.5) ฿5,350.00
Tazawa X Series E (7.5) ฿6,890.00
Tazawa X (18) ฿12,300.00

เลื่อยเล็มพุ่ม Tazawa Trimmer (TRM 26") ฿4,250.00

เครื่องเกี่ยวข้าว TAZAWA REAPER ฿55,000.00

 

 

 

 

เครื่องยนต์ดีเซล ทาซาว่า Tazawa 

    

 

 

 

Visitors: 733,664