Gardena สายชาร์จแบตเตอรี่ 40V อุปกรณ์เสริมสำหรับ รถเข็นตัดหญ้า Li-40V

Gardena สายชาร์จแบตเตอรี่ 40V อุปกรณ์เสริมสำหรับ รถเข็นตัดหญ้า Li-40V 3,300

ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 40 V

ชาร์จเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ใช้เวลาชาร์จเพียง 90 นาที มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ Gardena รถเข็นตัดหญ้า Li-40V

Visitors: 576,248