Gardena กล่องเก็บหญ้า สำหรับรถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400

Gardena กล่องเก็บหญ้า สำหรับรถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400 2,600

Gardena กล่องเก็บหญ้า สำหรับรถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400

เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรถเข็นตัดหญ้า

ช่วยในการเก็บเศษหญ้าทันทีระหว่างการตัดหญ้า
ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ประหยัดทั้งเวลาและแรง

สามารถเก็บหญ้าได้ถึง 49 ลิตร กล่องเก็บหญ้ามีน้ำหนักเพียง 1.5 กก. ด้วยน้ำหนักเบาและพับเก็บได้

จึงช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

 

Visitors: 619,779