เครื่องปั่นไฟดีเซล UROGEN LS2 15 kW

เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-15 kW

กำลังเครื่องยนต์  :  21 HP

ความถี่/แรงดันไฟฟ้า  :  50 Hz / 220 v

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย  :  15 kW

กำลังไฟฟ้าสูงสุด  :  16.5 kW

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย  :  68 A

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง  :  90 ลิตร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน  : 6.49 ลิตร/ชั่วโมง

เชื้อเพลิงที่โหลด  :  80%

 

***อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประมานเท่านั้น***


 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องปั่นไฟ KTM-6DSE.jpg
  เครื่องปั่นไฟ KTM-6DSE มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล- เครื่องยนต์ : 188FD - ระบบสตาร์ท : 2 ระบบ (ดึงมือหรือกุญแจ) - ปริมาตรกระบอกสูบ :22...

 • ปั่นไฟดีเซล-DGS8000T.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล HINOTA DGS8000Tรุ่นสินค้า : DGS8000Tชนิดเครื่องยนต์ : เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังเครื่องยนต์สูงสุด (Hp.): 10กำลังไฟสูงสุด (kw.) : 5กำลังไ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล ETQ อีทีคิว DG4LE 4kW.jpg
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ETQ-DG4LE กำลังไฟสูงสุด : 4.0 KVA @ 60Hz กำลังไฟเฉลี่ย : 3.5 KVA @ 50Hz โวลท์ : 220V / 50 Hz กระแสไฟฟ้า : 13 Amp ชนิดเครื่องยนต์ : 1 สูบ 4จังหวะ ระบายความร้อนด้ว...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล ETQ อีทีคิว DG6LE 5kW.jpg
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ETQ-DG6LE กำลังไฟสูงสุด : 6.0 KVA @ 60Hz กำลังไฟเฉลี่ย : 5.0 KVA @ 50Hz โวลท์ : 220 V กระแสไฟฟ้า : Average 18.2 Amp Max 22 Amp ชนิดเครื่องยนต์ : 1 สูบ 4จังหวะ ระ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล ETQ อีทีคิว DG6LN (ATS) 5kW.jpg
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ETQ -DG6LN (Sound Proof) กำลังไฟสูงสุด : 6.0 KVA @ 60Hz กำลังไฟเฉลี่ย : 5.0 KVA @ 50Hz โวลท์ : 220V กระแสไฟฟ้า : Average 18.2 Amp Max 22 Amp ชนิดเครื่องยนต์ : 1 ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล Urogen ยูโรเจน GF1 5kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล GF1-5 kWชนิดเครื่องยนต์ : ดีเซล 1 สูบ / 4 จังหวะกำลังเครื่องยนต์สูงสุด : 11.5 HPระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยน้ำความถี่ : 50 Hzแรงดันไฟฟ้า : 220 vกำลังไฟ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล Urogen ยูโรเจน GF1 10kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล GF1-10 kW ชนิดเครื่องยนต์ : ดีเซล 1 สูบ / 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด : 24 HP ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความถี่ : 50 Hz แรงดันไฟฟ้า : 220 v กำ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS2 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-24 kWกำลังเครื่องยนต์ : 33 HPความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 vกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 24 kWกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 26.4 kWกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 46 Aความจุถังน้ำมันเชื้อ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS2 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-30 kW กำลังเครื่องยนต์ : 39 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 30 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 33 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 57 A ความจุถังน้ำมันเ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS2 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-40 kW กำลังเครื่องยนต์ : 48 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 40 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 44 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 76 A ความจุถังน้ำมันเ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS2 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-50 kW กำลังเครื่องยนต์ : 63 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 48 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 52 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 91 A ความจุถังน้ำมันเ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS3 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS3-15 kW กำลังเครื่องยนต์ : 21 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 220 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 15 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 16.5 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 68 A ความจุถังน้ำมั...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS3 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS3-24 kW กำลังเครื่องยนต์ : 33 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 24 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 26.4 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 46 A ความจุถังน้ำมั...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS3 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS3-30 kW กำลังเครื่องยนต์ : 39 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 30 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 33 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 57 A ความจุถังน้ำมันเ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS3 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS3-40 kW กำลังเครื่องยนต์ : 48 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 40 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 44 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 76 A ความจุถังน้ำมันเ...

 • เครื่องปั่นไฟดีเซล (ติดตั้งASTได้) Urogen ยูโรเจน LS3 15kW.jpg
  เครื่องปั่นไฟดีเซล LS3-50 kW กำลังเครื่องยนต์ : 63 HP ความถี่/แรงดันไฟฟ้า : 50 Hz / 380 v กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย : 48 kW กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 52 kW กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย : 91 A ความจุถังน้ำมันเ...
Visitors: 576,243