เครื่องเชื่อมไฟฟ้า KAISER EST-ARC200

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า EST-ARC200

เครื่องมือช่าง, เครื่องมือไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 1 เฟส AC220V +- 10%

- ความถี่ : 50/60 Hz

- กระแสไฟฟ้าเข้า : 21 A

- กระแสไฟฟ้าขาออก : 30-12 A

- กำลังไฟฟ้า : 0.76

- ฉนวนกันไฟฟ้าในการเชื่อม : 28 A

- ความสามารถในการทำงาน : 60%

- ประสิทธิภาพ : 85%

                                                         - เพาว์เวอร์แฟคเตอร์ : 0.76

                                                         - ระดับความเป็นฉนวน : F

                                                         - ระดับการป้องกัน : IP21

                                                         - น้ำหนักสุทธิ : 4.5 Kg

                                                         - ขนาด : 330x150x290 mm


 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LGK40.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LGK40 เครื่องตัดพลาสมา (PLASMA), กระแสในการตัดถึง 40 AMP, แรงดันไฟในการตัด 96 V., แรงดันลม 4-5 บาร์ - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลัง...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-160S.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-160S เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG), ให้กระแสเชื่อมถึง 160 AMP, แรงดันไฟในการเชื่อม 16.4 V. - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50-60 Hz - กำลังไฟฟ้าเข้า...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200 AC-DC.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200 AC/DC เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG), ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP สามารถเชื่อมได้ 2 ระบบ (AC/DC) - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลังไฟ...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200A.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200A เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG), ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP, แรงดันไฟในการเชื่อม TIG 28 V. / MMA 18 V. - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - ...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200S.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-200S เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG), ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP, แรงดันไฟในการเชื่อม 18 V. - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลังไฟฟ้าเข้า :...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-250S.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WS-250S เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG), ให้กระแสเชื่อมถึง 250 AMP, แรงดันไฟในการเชื่อม 20 V. - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลังไฟฟ้าเข้า :...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ZX7-200P.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ZX7-200P เครื่องเชื่อมระบบอาร์ค (ARC), ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP - แรงดันไฟฟ้า : 1 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลังไฟฟ้าเข้า : 43.6 A - แรงดันไฟฟ้าขณะ...

 • Kaiser ไคเซอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ZX7-400P.jpg
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ZX7-400P เครื่องเชื่อมระบบอาร์ค (ARC), ให้กระแสเชื่อมถึง 400 AMP - แรงดันไฟฟ้า : 3 เฟส AC220V±15% - ความถี่ : 50/60 Hz - กำลังไฟฟ้าเข้า : 27.6 A - แรงดันไฟฟ้าขณะ...
Visitors: 576,253