เครื่องพ่นฝอยละเอียดด้วยระบบไฟฟ้า IZ-FOG33


เครื่องพ่นฝอยละเอียด ด้วยระบบไฟฟ้า IZ-FOG33

เครื่องพ่นละอองฝอย, เครื่องพ่นฝอยละเอียดด้วยไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่าง ๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคำแนะนำจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข


 • เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหารและคอกสัตว์
 • เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของในโรงงาน โกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
 • เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผักและในเรือนเพาะปลูก
 • เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัด เชื้อไวรัสต่าง ๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์และอื่นๆ
 • ด้วยขนาดที่เล็ก0และน้ำหนักเบาเพียง 5 กก. และสามารถพ่นฝอยละอองที่มีขนาดเล็กถึง 5-30 ไมโครเมตร ทำให้สามารถกำจัดยุงและแมลงร้ายในจุดต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยไร้เสียงรบกวน ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยสแตนเลสซึ่งปลอดสนิม ขนาด 7 ลิตร

 

คุณสมบัติของเครื่องพ่นละอองฝอย

- ระบบออโตเมติก

- ใช้ไฟ 220 โวลท์ กำลังขับไฟฟ้า 1.6 กิโลวัตถ์

- ระยะในการพ่นเคมีฝอยละออง 12 ม.

- มีขนาดยาว 460 มม. กว้าง 260 มม. สูง 290 มม.

- น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

- ความจุถังน้ำยาเคมี 7 ลิตร

- ความเร็วการไหลของสารเคมีสูงสุด 6 ลิตร/ชั่วโมง

- ขนาดเม็ดน้ำยาของสารเคมี 5-30 ไมโครเมตร

- ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส

- ถังใส่น้ำยาเคมีเป็นสแตนเลส

- กำลังขับ 20,000 รอบ/นาที


 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-120.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดแมลง กำจัดยุงและพาหะนำโรค IZ-FOG120 ใช้สำหรับพ่นหมอกควันหรือละอองฝอย เพื่อกำจัดแมลงบิน เช่น กำจัดยุงและแมลงอื่น ๆ เช่น แมลงสาป แมงมุม แมลงวัน เป็นต้น โดยเฉพ...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG150A.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG150A IZ-FOG150A : เครื่องพ่นหมอกควัน (Hot Fog) และเครื่องพ่นละอองฝอย (Cold Fog) ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกำจัดยุงและแมลงสามารถใช้ในการกำจัดแมลง ศัต...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG150AS.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG150AS กำลังเครื่องพ่น : 25.7 HP ความจุถังน้ำยา : 6.5 L ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 L อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมี : 20 L/hr (Max 60 L/hr) ขนาดอนุภาค : 5-3...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG150AM.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG150AM กำลังเครื่องพ่น : 25.4 HP ความจุถังน้ำยา : 6.5 L ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 L อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมี : 20 L/hr (Max 60 L/hr) ขนาดอนุภาค : 5-3...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG300.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG300 กำลังเครื่องพ่น : 25.7 HP ความจุถังน้ำยา : 17 L ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 2 L อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมี : 20-40 L/hr ขนาดอนุภาค : 5-30 Micron น้ำหนัก...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG400.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ IZ-FOG400 IZ-FOG400 : เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยการพ่นควันหมอกควันแบบอัตโนมัติ มีหัวฉีดพ่น 2 หัวและ ควบคุมโดยกล่องควบคุม สามา...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-FOG1200.jpg
  เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ขนาดใหญ่ IZ-FOG1200 IZ-FOG1200 : เครื่องพ่นหมอก ULV ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยการพ่นละอองฝอยแบบอัตโนมัติ มีหัวฉีดพ่น 3 หัวและควบคุม โดยกล่องควบคุม ส...

 • เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ไอแซด-ฟ็อก IZ-1000W.jpg
  เครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG1000W กำลังเครื่องพ่น : 25.7 HP ความจุถังน้ำยา : 100 L ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 5 L *2 (Total 10 L) อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมี : 20 L/hr (Max 60 L/hr) *2...
Visitors: 246,461