งานเกษตรแฟร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง 25 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. 2560 - 3 ก.ย. 2560

 

 

Visitors: 245,921