สูตรหมัก ต้นกล้วย ให้อาหารหมู

สูตรหมัก ต้นกล้วย ให้อาหารหมู

 

หยวกกล้วยหมัก อาหารหมู

-     - หยวกกล้วย,ต้นกล้วย,ผักตบชวา, ผักบุ้ง,ผักท้องถิ่น, เศษอาหาร (เท่าที่มี)เอามาใส่เครื่องย่อย MP 003   70 กก.

-     - รำ 30 กก.

-    -  กากน้ำตาล 4 กก. (ถ้าใช้น้ำตาลทราย 2 กก.)

-    -  เกลือแกง 1 กก.(เกลือเม็ด)

-    -  จุลินทรีย์ EM 1 ฝา ผสมน้ำ 10 ลิตร

-      หมักภาชนะปิดมิดชิด 7 วัน

 

ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=2NbM5I0rHMI

Visitors: 246,812