ราขาวตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมจากเด็ก มจธ.

ราขาวตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมจากเด็ก มจธ.


นวัตกรรมใหม่ ปุ๋ยหมักแบบเร่งจากทางปาล์มน้ำมัน 

ขยะชีวภาพจากชาวสวน 

ลดค่าขนย้าย ลดระยะเวลาหมักปุ๋ยด้วยราขาวเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

ปราศจากสารพิษตกค้าง จากฝีมือเด็กจุลชีวะ บางมด


จากความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลงส่งผลให้ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาพึ่ง “ปุ๋ย” ที่มีให้เลือกใช้หลายประเภท 

ซึ่งผลที่ตามมาคือพืชเจริญเติบโตดี แต่อาจมีสารพิษตกค้างทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลง 

ด้วยเหตุนี้ทำให้นายณัฐกริช ลิ้มจันทร์ทอง และ น.ส.รัชกร จันทร์ไข่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

ตัดสินใจเลือกทำโปรเจกต์เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบเร่ง จากทางปาล์มน้ำมัน (Rapid Production of Oil Palm Frond Compost) โดยมี รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ณัฐกริช กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกทางปาล์มน้ำมันมาผลิตปุ๋ยหมักว่า 

ในประเทศไทยมีการทำสวนปาล์มอย่างแพร่หลาย 

และในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มหนึ่งครั้งจะต้องตัดทางปาล์มทิ้งจำนวนมากทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายไปทิ้งที่อื่นจึงคิดที่จะนำทางปาล์มน้ำมันมาผลิตปุ๋ยหมัก 

น.ส.รัชกร กล่าวเสริมว่า สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหมักประมาณ 60 วัน จึงจะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร NPK ตามมาตรฐาน 

แต่โปรเจกต์นี้พวกเขาสามารถลดเวลาหมักปุ๋ยให้เหลือเพียง 35 วันเท่านั้น


“ที่จริงนั้นทางปาล์มน้ำมันไม่เหมาะกับการนำมาทำปุ๋ยหมักเพราะย่อยสลายยาก 

เนื่องจากมีส่วนประกอบของลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 

เราจึงประยุกต์วิธีหมักปุ๋ยโดยใช้ราขาว (White rotfungi) เพราะสามารถย่อยสลายส่วนประกอบทั้ง 3 ของทางปาล์มน้ำมันได้ 

จึงช่วยให้การผลิตปุ๋ยเร็วขึ้น โดยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักนั้นเริ่มจากการ


1. นำทางปาล์มน้ำมันมาผ่านเครื่องย่อยทางปาล์ม 

นำไปหมักกับราขาวที่เพาะเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่าง 

และนำไปหมักร่วมกับหัวเชื้อ พด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 35 วันก็ได้ปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารครบตามมาตรฐานแล้ว 

ซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับดินส่วนในเรื่องวิธีการใช้นั้นสามารถใช้ได้เหมือนกับปุ๋ยทั่วไปที่เคยใช้กัน”


ณัฐกริช กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ได้มีการนำเมล็ดผักกาดขาวไปเลี้ยงในสารละลายที่สกัดจากปุ๋ยหมักทางปาล์มน้ำมันที่ผลิตได้

เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อพืช ซึ่งนอกจากจะพบว่าปุ๋ยทางปาล์มไม่มีความเป็นพิษต่อพืชแล้ว ยังช่วยให้อัตราการเจริญของพืชดีขึ้นอีกด้วย 

โดยสังเกตและคำนวณจากอัตราการงอกของรากเมล็ดผักกาดขาวที่นำมาทดสอบพบว่า มีอัตราการงอกของรากสูงเกิน 100% ซึ่งปุ๋ยที่ดีจะมีมาตรฐานการงอกของรากพืชอยู่ที่ 80%


“ปุ๋ยหมักจากทางปาล์มนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร 

เนื่องจากมีการนำราขาวมาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการหมัก 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทางปาล์มไปทิ้ง 

และได้ผลดีที่สุดสำหรับเกษตรกรที่นำไปใช้คือ ช่วยบำรุงดิน ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และไม่มีอันตรายจากสารพิษตกค้าง”


รัชกร กล่าวทิ้งท้ายว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งโปรเจกต์การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบเร่งจากทางปาล์มน้ำมัน 

เข้าประกวดในงาน Novel Research and Innovation Competition 2012 (NRIC 2012) 

ภายใต้โครงการ World Class Research and Innovation for Tomorrow’s Sustainability ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ในสาขา Life Scienceมาได้ และหวังว่าเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอน


  


วันที่ 4/10/2555 เวลา 9:07 น.

Visitors: 246,660