เครื่องย่อยอเนกประสงค์ XL1 13.5-18 แรงม้า พร้อมเครื่องยนต์

เครื่องย่อยอเนกประสงค์ MP-001

รุ่นใหญ่ อเนกประสงค์ XL แบบ 1 ช่องคายชิ้นงาน ย่อยได้หลากหลายในเครื่องเดียว

- ใส่เครื่องยนต์เบนซินได้ถึง 13.5-18 แรงม้า

- ช่องใบมีดกว้างประมาณ 7-12 นิ้ว 

- สามารถใส่กิ่งไม้ได้ทั้งพุ่ม เครื่องจะดูชิ้นงานเบาๆ 

(ไม่ใช้ระบบลูกกลิ้งหรือเฟืองขับ)

- รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-12 นิ้ว

ประเภท ต้นกล้วย , ลูกมะพร้าวสด-แห้ง , ผักตบชวา , เปลือกหอย , หญ้าเนเปียร์ , ทางปาล์ม , กิ่งปาล์ม , ทะลายปาล์ม ฯลฯ

 

- รองรับต้นไม้สด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้ว
ประเภท ต้นหมาก , เต่าร้าง

- รองรับกิ่งไม้สด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 4 นิ้ว
ประเภท กิ่งกระถิน , กิ่งไผ่ , กิ่งมะขาม , กิ่งลำไย , กิ่งมะม่วง ฯลฯ

- ขนาดชิ้นงาน
ประเภท กิ่งไม้ ประมาณ 2-3 ซ.ม.
ประเภท ต้นกล้วย ประมาณ 7 ม.ม.
ประเภท ลูกมะพร้าว สับเป็นชิ้น(ไม่เป็นลูกเต๋า)

 

XL Kohler 14 แรงม้า

1.1 ตัวอย่าง ย่อยทะลายปาล์มที่ฟาร์มเห็ด 13 แรงม้า : http://youtu.be/rfZRWdZGlnE
1.2 ตัวอย่าง ย่อยทะลายปาล์มที่ร้าน 13 แรงม้า : http://youtu.be/o2sFtBKssjQ
1.3 ตัวอย่าง ย่อยทะลายปาล์ม 15 แรงม้า : http://youtu.be/s3G350HHXkA
1.4 ตัวอย่าง ย่อยต้นกล้วย : http://youtu.be/GU4Kz3_GlLk
1.5 ตัวอย่าง ย่อยต้นกล้วย 2 : http://youtu.be/6e3CJekAxFo
1.6 ตัวอย่าง ย่อยกิ่งมะขาม : http://youtu.be/sAUdvAbScKs
1.7 ตัวอย่าง ย่อยกิ่งมะม่วง : http://youtu.be/_0NurKHt0Rs

Visitors: 246,660