หัวสูบน้ำ หัวดายหญ้า หัวพรวนดิน

หัวสูบน้ำ
*แรงส่งสูง 6 เมตร
*ส่งน้ำไกล 100 เมตร
*ต่อกับชุดเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า ขนาดเพลา 28 มล.

หัวดายหญ้า
*หัวพรวนดินต่อเข้ากับชุดเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าขนาดเพลา 28 มล.

หัวพรวนดิน
*หัวพรวนดินอ่อน ดินร่วน เกลี่ยดิน ดายหญ้า กำจัดวัชพืช
*ต่อกับชุดเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า ขนาดเพลา 28 มล.

Visitors: 321,994