เลื่อยโซ่ยนต์

เลื่อยโซ่ยนต์ : CS2001
ความยาวบาร์โซ่ : 11.5นิ้ว
ปริมาณกระบอกสูบ : 37.2 CC
กำลังเครื่องยนต์ : 0.7 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 3,200 รอบ/นาที
แหวนลูกสูบ : 1 แหวน
ความจุน้ำมัน : 390 มล.
น้ำหนัก : 5.8 กก.

เลื่อยโซ่ยนต์ : CS1700E
ความยาวบาร์โซ่ : 2 จังหวะ
ปริมาณกระบอกสูบ : 40.8 CC
กำลังเครื่องยนต์ : 0.7 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 3,700 รอบ/นาที
แหวนลูกสูบ : 2 แหวน
ความจุน้ำมัน : 410 มล.
น้ำหนัก : 5.8 กก.

Visitors: 322,000