ล้อหยอดเมล็ดพันธ์

ล้อหยอดเมล็ดพันธ์ : มดงาน
เมล็ดที่ใช้ปลูก : ข้าวโพด,ถั่ว,ถั่วลิสง,ฝ้าย,เมล็ดทานตะวัน
พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก : งานเพาะเมล็ดในบริเวณที่ราบสูงภูเขา และเนินเขา
ปริมาณการบรรจุเมล็ด : 3.7 กก.
อัตราการไหลของเม็ดปุ๋ย : 1-15 กก.
จำนวนหัวหยอด : 7 หัวหยอด
ความลึกในการเพาะเมล็ด : 50-60 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 11.3 กก.
ขนาดบรรจุ : 530 x 310 x 550 มล.

Visitors: 296,100