มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่(High Voltage)

เรามีมอเตอร์ขนาดใหญ่ครบทุกความต้องการ ได้แก่

Induction motor, Synchronous motor, Squrrial Cage, Slip Ring, Low, Medium and High Voltage กำลังขับมาถึง 10,000 kW, Poles ตั้งแต่ 2 ถึง 32 Pole Insulation Class F, Temperature rise Class B Vertical, Horizontal TEFC, TEAAC, TEWAC, ODP, IP 20 ถึง 66 Explosion proof Class I Dev 2 Solid Shaft, Hollow shaft, High trust

Visitors: 305,525