รถดั๊มเปอร์

รถดั๊มเปอร์
     รถดั๊มเปอร์ คือ รถอุตสาหกรรมประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก เริ่มต้นจากรถดั๊มเปอร์เดินตาม ไปจนถึงรถดั๊มเปอร์แบบนั่งขับซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่ารถตักล้อยาง รถดั๊มเปอร์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มงานอุตสาหกรรมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากตัวรถมีขนาดเล็ก เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ มีความคล่องตัวสูง และสามารถบรรทุก เคลื่อนย้ายสิ่งของได้หลายประเภท อีกทั้งยังมีการนำรถดั๊มเปอร์มาใช้ในงานก่อสร้าง ขนย้ายหิน ดิน ทราย เข้าไปยังพื้นที่แคบๆ ซึ่งรถดั๊มเปอร์สามารถทำงานได้ดี

คุณสมบัติของรถดั๊มเปอร์
ใช้ในการขนย้ายสิ่งของทั้งพื้นที่เรียบ และขรุขระ รถดั๊มเปอร์ถูกออกแบบให้ใช้กับยางรถ OTR ที่เป็นยางรถอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ยางรถดั๊มเปอร์มีลักษณะดอกยางคล้ายยางรถตัก หรือยางรถเกรด แต่มีขนาดเล็กกว่า มีโครงสร้างยางแข็งแรง ชั้นผ้าใบมากกว่ายางรถขนาดเล็กทั่วไป สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีความทนทานต่อการใช้งาน เนื่องจากรถดั๊มเปอร์จะต้องแบกรับน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุก อีกทั้งต้องเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ และต้องเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคระหว่างทาง หากใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจพบเจอกับสิ่งของมีคม เหล็กแหลมคม ตะปู สกรูต่างๆ หากใช้งานในการก่อสร้างต้องพบกับหินแหลม เศษไม้ ไม้ติดตะปู เหล็กแหลมคม และอุปสรรคมากมาย ดอกยางที่มีขนาดใหญ่และหนา จะช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยางได้

Visitors: 305,527