เครื่องพ่นสารเคมี

ชุดโปรโมชั่น พร้อมใช้งาน

เครื่องพ่น IZ120 + แก๊สกระป๋อง + น้ำยา = 4,250+750 = 5,000 บาท

ส่งเคอรี่ฟรี.... ช่วงปีใหม่ ถ้ารีบใช้ เลือกส่งทางรถขนส่งให้ได้ค่ะ

 

     

 

เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง

     ยุงลายเป็นแมลงบินที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย การกำจัดยุงลาย ที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย คือการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ซึ่งเป็นการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายอย่างถาวร แต่ในความเป็นจริงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเป็นประจำ วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้นจะต้องลดการแพร่ กระจายของโรคให้ได้เร็วที่สุด คือ การควบคุมยุงตัวเต็มวัย โดยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตาย (สัมผัส) พ่นด้วยเครื่องพ่นสารเคมีให้สัมผัสตัวยุงลาย เทคนิคการพ่นสารเคมีให้สัมผัสแมลงบินที่ใช้ในปัจจุบัน

 

 

กำจัด แมลง หรือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

หน้าฝน ยุงเยอะ ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยเครื่องพ่นครันกำจัดยุงพ่นกำจัดยุงเองได้ตามความต้องการ

ไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐมาพ่นกำจัดยุงให้

รุ่น : IZ-120 (ผลิตจากประเทศเกาหลี)

 

การใช้งาน : ใช้สำหรับทำหมอกควัน หรือ ละอองฝอยเหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงแรมและโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการกำจัดยุง แมลง และศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ

ระบบสตาร์ท : ใช้โช๊ค ร่วมกับ การกดปุมสตาร์ท

เชื้อเพลิง : แก๊ส Butane เหลวกระป๋อง (LPG ที่ใช้ในครัว เตาปิ้งย่าง)

อัตราการสิ้นเปลือง:2 ลิตร/ชั่วโมง

ขนาดถังน้ำยา:2 ลิตร

น้ำหนัก:2 กิโลกรัม

ขนาดขนาดตัวเครื่อง 51x34x19.5 ซม.

 

วิธีการใช้งาน

ผสมน้ำมันดีเซลกับน้ำยาเคมีในอัตราส่วน 30 ต่อ 1 ส่วน เขย่าให้เข้ากัน หลังจากนั้น เติมน้ำยาที่ผสมแล้วลงถังน้ำยาประมาณ 80 % ของถังน้ำยา จากนั้นประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

ใส่น้ำสะอาดลงในขวดเล็ก 200 ซีซี เพื่อหล่อเย็นเครื่อง

ต่อสายท่อและประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

ใส่แก๊สกระป๋องที่ด้ามปืนล็อคเขี้ยวให้สนิทโดยต้องหมุนวาล์วไปที่เครื่องหมายลบ

หมุนวาล์วน้ำยาไปที่คำว่า w.cooling

โยกโช๊คจนเห็นน้ำพ่นออกมาเพื่อให้น้ำหล่อเย็นไปเลี้ยงคอยก่อน รอให้คอยเป็นสีแดงร้อน

หมุนเปิดวาล์วน้ำยาไปที่คำว่า Fogger เพื่อเตรียมปล่อยควัน

เปิดวาล์วแก๊สไปที่เครื่องหมายบวก

กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ให้แก๊สจุดฉนวน

หลังจากนั้น ให้หันเครื่องไปตำแหน่งที่ต้องการแล้วบีบมือเพื่อปล่อยควันออกมาในตำแหน่งที่ต้องการ

 

ขั้นตอนดับเครื่อง

ปิดวาล์วน้ำยา แล้วบีบให้ควันออกหยุดพ่น

หลังจากนั้นให้ปิดวาล์วแก๊ส

ทำความสะอาดคอยโดยการกดปุ่มดำ 3-5 ครั้ง

เมื่อแน่ใจว่าควันหมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำ 3-4 ครั้ง

จากนั้นถอดอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่องแล้วเทน้ำยาออกจะถังน้ำยา ปิดกระป๋องแก๊ส

 

ข้อแนะนำ

หลังจากการใช้งานทุกครั้ง ต้องปรับไปที่ W.cool และต้องเช็คน้ำออกทุกครั้ง เพื่อล้างคราบน้ำมันที่ค้างอยู่ในคอย เป็นการป้องกันไม่ให้คอยมีการอุดตัน

ควรใช้งานไม่เกิดครึ่งชั่วโมง (30นาที) เพื่อไม่ให้คอยเกิดความร้อนสะสมมากเกิดไป ควรมีการพักเครื่อง

ควรล็อกเขี๊ยวของกระป๋องแก๊สให้เข้าล๊อค แน่นก่อนทุกครั้ง ไม่งั้นเขี๊ยวอาจจหักได้

ควรสวมใส่หน้ากากกันสารเคมี แว่นตาป้องกัน และเสื้อผ้าที่มิดชิน และควรทำความสะอาดร่างกายหลังจากการใช้งานเสร็จ

 

คำเตือน

ให้ใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้นในการผสมกับสารเคมีและน้ำมันต้องสะอาดไม่มีตะกอน

ต้องเลือกสารเคมีที่ผสมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

**********************************************************

VENTEX น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลง เวนเท็กซ์ 100 ขนาด 1 ลิตร ราคาโปรโมชั่น 750 บาท

คุณสมบัติ กำจัด ยุง มด ปลวก แมลงสาบ เห็บ ไร เหลือบ เห็บ เหา ในที่พักอาศัย อาคารสถานที่ต่างๆ ได้ความปลอดภัยสูงได้ผล 100 %

 

ชื่อสามัญ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)

อัตราส่วนของสาร : cypermethrin 10% w/v

ค่าความเป็นพิษ (LD50) ทางปาก 2000 mg/kg

เลขที่อย. วอส. 556/2554

 

วิธีใช้       ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จะใช้อัตราส่วน 1:40 โดยผสมกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่า

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ เวนเท็กซ์ 100 อัตรา 250 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมลง ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

สำหรับแมลงคลาน ใช้ เวนเท็กซ์ 100  อัตรา 100 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนการทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา           เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน                  ห้ามรับประทาน

ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

เมื่อเสร็จจากการพ่น แล้ว ควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่

ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย

ขณะทำการฉีดพ่น ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจนแห้งสนิท

ภาชนะบรรจุน้ำยาเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย ห้ามนำไปบบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย

ห้ามทิ้งขวดน้ำยาหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ+

 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้น้ำยา

หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากกลืนกินน้ำยา ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของน้ำยาที่กินเข้าไป

 

 

Visitors: 305,525