เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า
     สำหรับเครื่องมือเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างไฟฟ้าแล้ว โดยทั่วแล้วไปช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ มักจะมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับปฏิบัติงานเป็นของตนเอง และต้องนำติดตัวไปด้วยเป็นประจำในการปฏิบัติหน้าที่ การติดตั้งระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟในบ้าน การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้า มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง


***สอบถามรายละเอียด***
โทร. 088-084-3456, 089-991-9190

Visitors: 305,518