กาพ่นสี EUROX SPARK กาบน 400 cc 1

รายละเอียดสินค้า
STANDARD NOZZLE : 1.5 mm
ความจุ (Valence) : 400 ซีซี
ความดันใช้งาน (Inflation Pressure) : 7 บาร์
PATTERN WIDTH : adjustable

 

Visitors: 246,805