เครื่องยนต์ชนปั๊ม BP

เครื่องยนต์ชนปั๊ม : BP20
วิธีการสตาร์ท : เชื่อกดิง
ขนาดเครื่องยนต์ : 7.0 แรงม้า
ขนาดท่อ/ปริมาตรน้ำสูงสุด : 2"/500 ลิตรต่อนาที
ระยะส่งสูง/ระยะดูดลึก : 30 เมตร/7 เมตร
น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเครื่อง : 3.6 ลิตร/0.6 ลิตร
น้ำหนัก : 25 กก.

เครื่องยนต์ชนปั๊ม : BP30
วิธีการสตาร์ท : เชือกดึง
ขนาดเครื่องยนต์ : 7.0 แรงม้า
ขนาดท่อ/ปริมาตรน้ำสูงสุด : 3"/916 ลิตรต่อนาที
ระยะส่งสูง/ระยะดูดลึก : 30 เมตร/7 เมตร
น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเครื่อง : 3.6 ลิตร/0.6 ลิตร
น้ำหนัก : 25 กก.

Visitors: 245,927