เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ

เครื่องตัดหญ้า : 411M
เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ
ขนาดเครื่องยนต์ : 40.2 CC
กำลังเครื่องยนต์ : 1.7 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 8,500 รอบ/นาที
ความถี่ของเฟือง : 9 ฟัน
ความจุน้ำมัน : 1 ลิตร
ความยาว : 1,980 มม.
น้ำหนัก : 7.4 กก.
คาร์บูเรเตอร์ : Float(ลูกลอย)

เครื่องตัดหญ้า : 411R
เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ
ขนาดเครื่องยนต์ : 40.2 CC
กำลังเครื่องยนต์ : 1.7 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 8,500 รอบ/นาที
ความถี่ของเฟือง : 9 ฟัน
ความจุน้ำมัน : 1 ลิตร
ความยาว : 1,980 มม.
น้ำหนัก : 7.4 กก.
คาร์บูเรเตอร์ : Float(ลูกลอย)

Visitors: 246,886