เครื่องเจาะดิน

เครื่องเจาะดิน : 5200
เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ
ขนาดเครื่องยนต์ : 52 CC
กำลังเครื่องยนต์ : 1.7 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 6,500 รอบ/นาที
ดอกเจาะดิน : 20 ซม.

Visitors: 245,916