มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ABB M3BP Series (IE3)

ABB M3BP Series (IE3)

คุณสมบัติ

- มอเตอร์ สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพเป็นแบบ Premium Efficiency (IE3) และเพิ่มอุปกรณ์เสริม อื่นๆ ให้เหมาะกับการใช้งานและ ความต้องการของลูกค้า

- สามารถใช้งานร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) ได้

การประยุกต์ใช้งาน

- อุตสาหกรรมหนัก

- โรงงานกระดาษ

- ปูนซีเมนต์

- อุตสาหกรรมเหล็ก

Visitors: 246,464