เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ตู้เชื่อมไฟฟ้า... 

      เป็นเครื่องสำหรับงานช่างประเภทงานเชื่อม ซึ่งงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยการผสมผสานระหว่างโลหะเข้าด้วยกันหรือติดกัน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุนแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะหรือเหล็ก โดยวิธีการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จะใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กของไฟฟ้าหลอมให้โลหะหรือเหล็กละลาย

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุนแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะหรือเหล็ก โดยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีให้เลือกหลายแบบ PLASMA, TIG, ARC ดังนั้นจึงควรรู้จักเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเลือกใช้ให้เหมาะกับงานด้วย

 

***สอบถามรายละเอียด***
                                                 โทร. 088-084-3456, 089-991-9190

Visitors: 246,465